De Raad van Kerken Delft stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor de informatie op deze website. Mocht er iets onvolledig of incorrect zijn, gelieve dit te melden aan: webmaster@kerkenindelft.nl